Надходження та видатки 2021

Інформація про надходження та видатки відділення НПУ в м.Києві

ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ АБО НАПРЯМОК ВИТРАТДАТАСУМА 
НадходженняВидатки
Залишок коштів на рахунку з 2020 року01.01.2021р.8258202.53
% банкасічень 2021р.5039.17347.92
Зарплатасічень 2021р.37000.00
ЄСВсічень 2021р.8140.00
50% членських внесків згідно п.6.6 Статуту НПУсічень 2021р.141325.47
% по депозитусічень 2021р.40840.12
ДЕПОЗИТсічень 2021р.1000000.00
% банкалютий 2021р.3029.77997.92
Зарплаталютий 2021р.37000.00
ЄСВлютий 2021р.8140.00
50% членських внесків згідно п.6.6 Статуту НПУлютий 2021р.539594.36
% по депозитулютий 2021р.48721.93
ДЕПОЗИТлютий 2021р.7700000.002000000.00
Цільове фінансування на придбання приміщення для НПУлютий 2021р.3119600.00
Цільове фінансування на придбання приміщення для відділення НПУ у м. Києвілютий 2021р.2540236.59
Заправка картриджалютий 2021р.1040.00
Панельна дискусія з питань законодавчого регулювання іпотечних відносинлютий 2021р.23779.00
Створення сайту https://address.vnpu.kiev.ua/лютий 2021р.72500.00
16736753.358848781.43
Всього3187971.92
Кошти на депозитних рахунках2000000.00
ВСЬОГО:3187971.92
Всього отримано % по депозиту за 2021 рік:89562.05