Семінар “Практичні аспекти регулювання діяльності ТОВ”

Дорогі друзі, ми знову проводимо семінар. Кількість місць обмежена, прохання реєструватися лише тим, кто дійсно відвідає цю діскуссію та немає заборгованості що до сплати членських внесків НПУ!!

Лектор :
Юлія Кильчинська – старший юрист компанії EVERLEGAL.
Юлія має більш ніж 10-річний досвід роботи з юридичного супроводу клієнтів в комплексних транзакціях зі злиття та поглинання. Юлія спеціалізується на корпоративному праві, трудовому праві, корпоративному управлінні, а також бере участь у практиці антимонопольного та конкурентного прав

EVERLEGAL – це незалежна українська юридична фірма із секторальним фокусом. EVERLEGAL входить до ТОП-30 юркомпаній України, та є одним із лідерів галузі в практиках Енергетики та Вирішення спорів. Ми супроводжуємо M&A трансакції наших клієнтів, представляємо їх інтереси в судах всіх інстанцій в Україні, в арбітражах та судах закордоном.

Тези до семінару:
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1. Створюємо товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ):

(a) Порядок створення ТОВ, засновники та їх правове регулювання.

(b) Статут як єдиний установчий документ ТОВ: особливості змісту статуту та порядок його затвердження з урахуванням вимог законодавства.

(c) Форми, строки та порядок внесення вкладів в процесі формування статутного капіталу при створенні ТОВ.

(d) Наслідки прострочення внесення вкладів учасниками.

2. Зміна статутного капіталу ТОВ:

(a) Коли можна збільшувати статутний капітал?

(b) Форми збільшення статутного капіталу. Переважне право учасників ТОВ на внесення додаткових вкладів.

(c) Особливості зменшення статутного капіталу та права кредиторів.

(d) Порядок прийняття та оформлення рішень загальних зборів учасників ТОВ щодо зміни статутного капіталу.

3. Особливості переходу права власності на частку в статутному капіталі ТОВ:

(a) Чи завжди учасник має право відчужувати частку в статутному капіталі? Законодавчі можливості для перевірки такого права.

(b) Переважне право інших учасників на придбання частки: строки та порядок його реалізації.

(c) Участь іноземних компаній в транзакціях: які документи необхідні для перевірки правоздатності іноземної юридичної особи та підтвердження повноважень представника діяти від імені іноземної компанії?

(d) Правове регулювання переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника ТОВ.

(e) Порядок дій та документи, необхідні для передачі права власності на частку в статутному капіталі ТОВ. Інструмент для передачі права власності на частку в ТОВ: договір чи акт приймання-передачі частки?

(f) Закон України №1056-1 від 3 жовтня 2019 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності”: нові правила та можливості.

4. Вихід та виключення учасника з ТОВ:

(a) Особливості виходу учасника з ТОВ в залежності від розміру його частки в статутному капіталі. Строки та порядок проведення розрахунків з учасником, який вийшов з ТОВ.

(b) Правове регулювання процедури та наслідки виключення учасника з ТОВ.

5. Органи управління ТОВ:

(a) Корпоративний договір як правовий інструмент регулювання взаємовідносин між учасниками ТОВ. Особливості оформлення та видачі безвідкличної довіреності.

(b) Загальні збори учасників: компетенція, порядок прийняття та оформлення їх рішень. Особливості прийняття рішень єдиним учасником в ТОВ. Перевірка повноважень представників учасників на участі та голосування на загальних зборах учасників.

(c) Виконавчий орган ТОВ: види, компетенція та порядок зміни виконавчого органу.

(d) Наглядова рада: необхідність створення, порядок формування та компетенція.

(e) Посадові особи ТОВ та їх відповідальність.

6. Судова практика в справах, що виникають із корпоративних відносин.

Найбільш цікаві рішення у справах за 2018-2019 р.р.

Реєстрація за посиланням: https://npu.org.ua/events/kyiv-22-10-2019/