Програма та біографія кандидата на посаду члена Ради НПУ Войтовського Валентина Сергійовича

Місце роботи (організація), службова адреса, телефон: ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС Київського міського нотаріального округу, 01001, м.Київ, вул. Мала Житомирська, 10, кв. 35, тел. (044) 278-88-84

Громадянство Громадянин України

Дата і місце народження: 19.07.1982, місто Київ

Освіта Повна вища; КНЕУ; Юридичний факультет, рік вступу – 1999; рік закінчення – 2004

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук

Володіння мовами українською‚ англійською, російською – вільно

Нагоpоди, почесні звання не має

Загальний стаж роботи 16 р.

Нотаріальний стаж 12 р.

Депутат ради не обирався

Стягнення не має

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

з 01.09.1999 по 30.06.2004  – Студент КНЕУ; Юридичний факультет

01.07.2004 по 02.12.2005  ТОВ  «Капітал Консалтинг», юрисконсульт

02.12.2005 – Отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

03.12.2005 – 30.05.2007 Індивідуальна адвокатська діяльність

03.05.2007 – Отримав Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю

01.09.2010 – 26.06.2017 Аспірант Київського національного університету ім. Т.Шевченка

26.06.2017 ­– Здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук

31.05.2007 – по теперішній час приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

ПРОГРАМА КАНДИДАТА

При прийнятті рішення балотуватися в члени Ради Нотаріальної палати України – першочергово я намагався відповісти на питання «чи принесе моє можливе обрання корисні зміни для нотаріального самоврядування?»

Відповідь на це питання «Вважаю, що ТАК!», і вона полягає в можливості запропонувати в роботі Ради НПУ нові підходи, які могли б, на мою думку, суттєво збільшити ефективність роботи цієї Інституції.

В пункті 5.12 Статуту НПУ міститься 35 підпунктів, згідно яких Рада Нотаріальної палати наділена широкими повноваженнями. Однак, на мою думку, остання використовує свої повноваження неефективно. Таке відбувається з різних причин: відсутність належної мотивації в окремих членів ради НПУ, що пов’язано в т.ч. з їх «незмінюваністю» на посаді голови відповідного відділення-члена Ради НПУ; нераціональне використання повноважень Ради НПУ – як єдиного органу, що виконує функції професійного самоврядування нотаріусів у період між З’їздами нотаріусів України; несвоєчасна та непрозора подача інформації щодо висвітлення діяльності Ради НПУ; неналежне виконання або невиконання окремих повноважень, тощо, через що втрачається авторитет Ради НПУ перед нотаріусами України.

 В разі свого можливого обрання – ставлю перед собою першочергові завдання, які неодноразово за моїми пропозиціями офіційно ставилися правлінням Відділення НПУ у м. Києві перед Радою НПУ, однак не були взяті до уваги, а саме:

Щодо питання удосконалення роботи постійних комісій НПУ

Функціонування комісій НПУ як таке –  є спадком попередніх каденцій колишнього керівництва НПУ та УНП. На сьогоднішній день діяльність більшості комісій не ефективною. Так зокрема пропонується передбачити створення в штатному розкладі НПУ 2-3 посад юрисконсультів (правових радників) з відповідним рівнем фахових знань, які б могли забезпечити належний рівень підготовки позицій НПУ з питань виданих НПА; проектів НПУ; експрес-аналізів НПА, які набувають чинності, забезпечення узагальнень поведінки нотаріуса у випадках зносин з правоохоронними та контролюючими органами, звернення до органів соцзахисту, тощо. При цьому дані спеціалісті повинні забезпечити саме глибинний науковий підхід у вказаній роботі, задля уникнення ситуацій, коли ті чи інші листи, висновки, оглядові листи, аналізи, що виходять від НПУ – носять суперечливий характер з точки зору правозастосування та не відображають практичні аспекти, які застосовуються частиною нотаріусів в нотаріальній діяльності. Також нагальним є перегляд існуючих напрямків діяльності комісій: оскільки з існуючих комісій наявні випадки дублювання функцій комісій (навіть виходячи з назв комісій «співробітництва з органами влади», «міжнародного співробітництва», «зовнішнього представництва», тощо).

Щодо питання удосконалення процедури звільнення від сплати членських внесків

Проаналізувавши протоколи засідань Ради НПУ – можна зробити висновок, що левову частку часу відведеного для засідання Ради НПУ витрачається на розгляд питань про звільнення від сплати членських внесків. Прийняті на черговому З’їзді нотаріусів України в квітні ц.р. редакція Положення про внески та Статуту НПУ не вирішили ці питання – і такі «робочі» питання як «звільнення від сплати внесків у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю» вирішує ціла Рада НПУ гаючи на цей дорогоцінний час, членів Ради, в тому числі відряджених до НПУ з регіонів.

У зв’язку з пропонується створити при Раді НПУ робочий орган з робочою назвою «Комісія по розгляду питань про звільнення/розстрочення від сплати внесків», яка розглядатиме дані питання та передаватиме на розгляд Ради НПУ вже списком перелік осіб, які підлягають такому звільненню. Або взагалі передати дане питання в робочому порядку (за дорученням Ради НПУ) на розгляд бухгалтерії НПУ оскільки це є їх безпосереднім робочим процесом. Це значно заощадить час роботи Ради НПУ.

Щодо питання удосконалення роботи з підвищення кваліфікації

Безперечно, здобутком НПУ є запровадження системи підвищення кваліфікації нотаріусів за рахунок членських внесків. Однак останнім часом напрямок підвищення кваліфікації нотаріусів шляхом «короткострокових семінарів» перевищив інші напрямки підвищення кваліфікації нотаріусів. На мою думку – сьогоднішня кількість семінарів, що проводиться НПУ – є надмірною, а відповідно НПУ не приділяє уваги інших заходам з підвищення кваліфікації, як то: «вебінари» (або інші дистанційні заходи), не пропагується напрямок «самоосвіти», що знижує здатність нотаріусів до глибинного аналізу сфери нотаріальної практики, оскільки нотаріуси послуговуються так би мовити «чужими думками», та втрачають здатність аналізувати законодавство та нотаріальний процес.

Щодо питання удосконалення роботи соцмереж НПУ та питання оприлюднення офіційної інформації НПУ

Вважаю, що підлягають перегляду питання функціонування офіційної Фейсбук-групи  НПУ в частині запровадження пост- та пре-модерації дописів учасників групи, як таке що суперечить принципам демократичності, прозорості та відкритості нотаріального самоврядування України.

Також з незрозумілих причин має місце невчасне оприлюднення значних документів щодо діяльності НПУ: рішення Ради НПУ, протоколи, інші документи, тощо. Також інформаційна подача новин, щодо робочих зустрічей керівництва НПУ не містить посилань на результати таких зустрічей (наприклад – конкретні проекти НПА, що розглядалися; підписані документи, направлені запити/листи тощо).

Окремо слід зазначити про повноваження члена Ради НПУ – як представника конкретного регіону, в нашому з Вами випадку – представника нотаріату м. Києва.

Київський нотаріат – чисельний живий організм з власними проблемами та інтересами. Саме різноманіття цих проблем і інтересів київських нотаріусів –  я маю намір висвітлювати та озвучувати на засіданнях Раді НПУ, акцентувати увагу на проблемних питаннях захисту столичного нотаріату і вирішенні його проблем, пропонувати Раді НПУ гостро реагувати на прояви порушень законних прав нотаріусів м. Києва.