До уваги нотаріусів

Відділення Нотаріальної палати України в   м. Київ звертає увагу Київських нотаріусів на те, що згідно ст. 16 Закону України «Про нотаріат» професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи.
Нотаріальна  палата  України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.
Статутом Нотаріальної палати України передбачено, що членами НПУ є всі нотаріуси, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або здійснюють приватну нотаріальну діяльність. Одним з обов’язків члена НПУ є своєчасна сплата членських внесків на забезпечення реалізації професійного самоврядування нотаріусів.
У відповідності до ст. 16 Закону України «Про нотаріат», рішення Першого установчого з’їзду нотаріусів України та Статуту Нотаріальної палати України розроблено Порядок сплати членських внесків. Цей Порядок регулює питання порядку сплати членських внесків до НПУ та цілі, на які використовуються ці внески.
Членські внески – це грошові перерахування, що сплачуються усіма членами Нотаріальної палати України в обов’язковому порядку.
Внески є одним із джерел формування майна НПУ та використовуються на забезпечення виконання статутної мети, завдань нотаріального самоврядування, проведення організаційних та інших заходів, розвитку матеріально-технічної бази НПУ.
Члени НПУ щомісячно сплачують членські внески до 5 числа наступного за звітним місяця. Однак, ваша колективна заборгованість зі сплати членських внесків станом на 01.02.2021 року становить загалом більш 2500000 грн!
Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно положень Кодексу правил професійної етики нотаріусів України (затвердженого Черговим з’їздом нотаріусів України від 20.04.2018 року), зокрема п.4.2.2. Кодексу, сплата членських внесків є обов’язком нотаріуса, а згідно п.3.5.1 Кодексу несплата членських внесків до НПУ є дією, що підриває професійну гідність нотаріусів.
Попереджаємо вас про ваши борги, нагадуємо що правлінням Відділення НПУ у м.Києві буде найближчим часом розглянута заборгованість кожного з вас та направлено відповідне подання до комісії з етики для подальшого подання на ВККН.

 З повагою, голова відділення Козаєва Н.М.