Новини Уряду

✅Схвалено проект Закону «Про внесення змін до пунктів 38 і 38(прим 1) підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я». Законопроектом пропонується продовжити до 31.12.2023 дію норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та спеціалізованих організацій, що здійснюють такі закупівлі.

✅ Внесено зміни до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів. Визначено мету здійснення гігієнічної регламентації, перелік міжнародних організацій, на рекомендаціях яких щодо оцінки ризиків для здоров’я ґрунтується гігієнічна регламентація, вимоги до розроблення гігієнічних регламентів тощо.

✅Запроваджено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні здійснення публічних закупівель (крім ряду виключень) шляхом використання електронної системи закупівель із застосуванням порядку проведення спрощених закупівель, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі», та електронного каталогу.

✅ Затверджено Порядок надання грантів на створення  або розвиток переробних підприємств, яким визначено розмір мікрогранту, умови, механізми та критерії його надання, а також обов’язки отримувачів гранту.

✅Затверджено, з метою реалізації положень Закону від 15 липня 2021 року

№ 1684-IX, Порядок регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, та безпритульних тварин, а також їх розміщення на відповідних підприємствах, в установах та організаціях чи повернення до ареалу перебування (місць вилову).

✅Установлено, на виконання Закону України від 19 червня 2022 р. № 2315-ІХ, під час правового режиму воєнного часу тривалість 2022/2023 навчального року з 1 вересня 2022 по 30 червня 2023. Доручено обласним та Київській міській військовим адміністраціям спільно із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

✅Внесено зміни до Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні. Передбачено можливість перерахування установі частини пенсії (державної соціальної допомоги) на підставі повідомлення від уповноваженої особи органу опіки та піклування для недієздатних осіб, яким не призначено опікуна або втрачено з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях. Врегульовано питання інформування Пенсійного фонду України або структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про тимчасове переміщення (евакуацію) особи під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.

✅ Внесено зміни у додаток до Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України «United24» та Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки засобів масової інформації. Передбачено уточнення переліку одержувачів коштів, напрямів їх використання, процедури закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок цих коштів, строків подання одержувачами коштів звітів про їх використання тощо.