До уваги нотаріусів Києва

Шановні колеги!

Всім нам відомо, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, нотаріальні дії вчиняються з урахуванням певних особливостей (заборон), які встановлені відповідними нормативними актами, в тому числі і постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» №164 від 28.02.2022 року (далі – Постанова). Постановою визначено, що нотаріальні дії щодо цінного майна здійснюються виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (підпункт 8 пункту 1 Постанови).
Відповідно до абзацу 8 підпункту 9 пункту 1 Постанови одним із критеріїв, якому мають відповідати нотаріуси, які бажають бути внесені до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна є нотаріуси, які не мають простроченої заборгованості із сплати членських внесків до Нотаріальної палати України за період більше ніж один рік.
Звертаємо увагу на те, що у разі виявлення невідповідності нотаріуса, включеного до переліку, критеріям, визначеним підпунктом 9 пункту 1 Постанови, Міністерство юстиції невідкладно приймає обґрунтоване рішення про виключення такого нотаріуса з переліку, при цьому копія такого рішення протягом трьох робочих днів надсилається нотаріусу (підпункт 14 пункту 1 Постанови).
Для того, щоб уникнути прийняття в майбутньому таких рішень Міністерством юстиції, просимо зважати на те, що розмір сум заборгованості по сплаті членських внесків кожного місяця змінюється з урахуванням несплачених щомісячних членських внесків, які були встановлені на певний період часу. Тому просимо врахувати це і вчасно сплачувати членські внески.
Розрахунок річної суми заборгованості станом на 01 липня 2022 року
(період 01.07.2021-30.06.2022)
Розмір членських внесків становив:
в 2021 році для приватних нотаріусів – 500,00 грн. на місяць,
для державних нотаріусів – 250.00 грн. на місяць,
в 2022 році для приватних нотаріусів – 541,67 грн. на місяць,
для державних нотаріусів – 270,83 грн. на місяць.

Враховуючи розміри внесків за визначений вище період, сума заборгованості не повинна перевищувати станом на 01 липня 2022 року:
– для приватних нотаріусів – 6250,02 грн.
500,00 грн. х 6 = 3000,00 грн. (01.07.2021 – 31.12.2021)
541,67 грн. х 6 = 3250,02 грн. (01.01.2022 – 30.06.2022)
– для державних нотаріусів – 3124,98 грн.
250.00 грн. х 6 = 1500,00 грн. (01.07.2021 – 31.12.2021)
270,83 грн. х 6 = 1624,98 грн. (01.01.2022 – 30.06.2022)

Членські внески – грошові суми, що сплачуються систематично та обов’язково усіма членами Нотаріальної палати України згідно з Порядком сплати членських внесків, розробленого відповідно до статті 16 Закону України «Про нотаріат», рішення Першого установчого з’їзду нотаріусів України та Статуту Нотаріальної палати України на забезпечення реалізації професійного самоврядування нотаріусів.
Звертаємо вашу увагу на те, що своєчасна сплата членських внесків є надзвичайно важливою для виконання статутних завдань та цілей Нотаріальної Палати України, яка постійно, навіть в умовах воєнного стану, працює, здійснює представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах та органах місцевого самоврядування, захищає професійні інтереси нотаріусів, сприяє підвищенню професійного рівня нотаріусів та наданню їм методичної допомоги, докладає чималих зусиль для повноцінного відновлення роботи нотаріату в умовах воєнного стану, бере участь в організації процесу підключення нотаріусів до реєстрів, проводить цілодобову нормотворчу, аналітичну діяльність, допомагає колегам, які виявили бажання служити у Збройних Силах України та й ЗСУ загалом, виконує інші функції, здійснення яких є особливо важливим в умовах воєнного стану.
На сьогоднішній день кожна людина робить свій внесок у нашу спільну перемогу, що є проявом згуртованості, спільної праці та взаємної поваги. Одним із таких внесків є також належне виконання своїх професійних обов’язків, адже розбудова правової держави неможлива без прояву високого рівня правової свідомості. Щиро сподіваємося, що спільнота нотаріусів Київського міського нотаріального округу буде свідомою та відповідальною на усіх професійних фронтах.